ВКЛЮЧИ СЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНОСТ CCB Club

 

Уважаеми клиенти,  

 

Считано от 15.05.2020 г., автобусните компании Етап-Адресс или Груп плюс прекратяват участието си в програма CCB Club, като търговци предоставящи отстъпки на клиентите с клубни карти.